سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 13


در این ویدیو، از اهمیت نورپردازی و استفاده‌ی درست از نور و شیوه‌ی ساخت نورهای رنگی و توجه به «میزان کلوین» آن‌ها صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25