سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 03


در این ویدیو، درباره‌ی حالت Manual دوربین و مزایای آن نسبت به حالت Auto نکاتی گفته می‌شود. همچنین درباره‌ی تنظیم وضوح و تنظیم رنگ تصویر در دوربین فیلم‌برداری، توصیه‌هایی صورت می‌گیرد.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25