سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 14


در این ویدیو، به‌کارگیری نور خورشید در سینما و زوایای تابش نور به سوژه صحبت می‌شود. همچنین درباره‌ مفاهیم «کنتراست»، «فیل لایت»، «بک لایت» و «نور تنگستن» در سینما توضیحاتی داده می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25