سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 16


در این ویدیو، درباره‌ی استفاده از نورهای خانگی در نورپردازی و مشکلات استفاده از آن‌ها و راه حل آن مشکلات و همچنین استفاده از رفرلکتورها برای هدایت نور های بیرونی و کاربرد چراغِ سر دوربین صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25