سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 08


در این ویدیو، درمورد نحوه‌ استفاده‌های گوناگون از دوربین‌های فیلم‌برداری، جهت ساخت تصاویر خلاقانه‌تر صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25