سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 01


در این ویدیو، درباره‌ی روند تکاملی دوربین‌ها، از ابتدای تاریخ سینما تا کنون توضیحاتی داده شده و سپس درباره‌ی «پیکسل»، «لنز» و انواع فرمت‌های ویدیویی، صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25