فهرست

فراخوان آغاز هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه

کرونا تمام نشد، اما ما دست روی دست نگذاشتیم و با لبخندی از پشت ماسک و چشم‌های براق، آمدیم که خبری مهم را خدمتتان عرض کنیم: این شما و این…

ادامه مطلب

برگزیدگان داوری مردمی

آثار برگزیده در داوری مردمی

ادامه مطلب

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت

ادامه مطلب

برگزیدگان موضوعات ویژه

آثار برگزیده بخش موضوعات ویژه

ادامه مطلب

برگزیدگان بخش جانبی، محور فیلمنامه

آثار برگزیده بخش جانبی، محور فیلمنامه

ادامه مطلب