فهرست

برگزیدگان داوری مردمی

آثار برگزیده در داوری مردمی

ادامه مطلب

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت

ادامه مطلب

برگزیدگان موضوعات ویژه

آثار برگزیده بخش موضوعات ویژه

ادامه مطلب

برگزیدگان بخش جانبی، محور فیلمنامه

آثار برگزیده بخش جانبی، محور فیلمنامه

ادامه مطلب

برگزیدگان محور مستند

آثار برگزیده در محور مستند

ادامه مطلب

آموزش فیلم سازی

آموزش فیلم سازی از صفر تا صد

۹۵ هزار تومان
خرید بسته

آموزش فیلمنامه نویسی

فیلمنامه حرفه ای بنویس!

۲۲ هزار تومان
خرید بسته

آموزش کارگردانی

میخوای کارگردان شی؟

۱۷ هزار تومان
خرید بسته

آموزش تدوین

حرفه‌ای تدوین کن

۳۰ هزار تومان
خرید بسته

آموزش فیلم برداری

حرفه‌ای فیلم برداری کن

۴۰ هزار تومان
خرید بسته