فهرست

نتایج هیئت انتخاب بخش تیزر و ویدیوبلاگ

آثار راه یافته به مسابقه از بخش تیزر و ویدیوبلاگ جشنواره ششم اعلام شد!

ادامه مطلب

نتایج هیئت انتخاب بخش کلیپ

آثار راه یافته به بخش مسابقه از محور کلیپ جشنواره ششم اعلام شد!

ادامه مطلب

نتایج هیئت انتخاب بخش علمی آموزشی

آثار راه یافته به مسابقه از محور علمی آموزشی جشنواره ششم اعلام شد!

ادامه مطلب

نتایج هیئت انتخاب بخش انیمیشن

آثار راه یافته به مسابقه از محور انیمیشن جشنواره ششم اعلام شد!

ادامه مطلب

نتایج هیئت انتخاب بخش مستند

آثار راه یافته به بخش مسابقه از محور مستند جشنواره ششم اعلام شد!

ادامه مطلب

آموزش فیلم سازی

آموزش فیلم سازی از صفر تا صد

۹۵ هزار تومان
خرید بسته

آموزش فیلمنامه نویسی

فیلمنامه حرفه ای بنویس!

۲۲ هزار تومان
خرید بسته

آموزش کارگردانی

میخوای کارگردان شی؟

۱۷ هزار تومان
خرید بسته

آموزش تدوین

حرفه‌ای تدوین کن

۳۰ هزار تومان
خرید بسته

آموزش فیلم برداری

حرفه‌ای فیلم برداری کن

۴۰ هزار تومان
خرید بسته