سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 04


در این ویدیو، درباره‌ی «برداشت» در فیلم و تغییراتی که هر برداشت در آینده می‌پذیرد، آپشن‌هایی که صفحه‌ی ال‌سی‌دی دوربین دارد و چند نکته‌ی ایمنی جهت کار با دوربین بیان می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25