سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 06


در این ویدیو، راجع‌به حرکت دوربین، ابزار تسهیل‌کننده‌ی حرکت دوربین، اصطلاحات «دالی‌شات»، «ذالی»، «کرین‌شات»، «نمای پن» و «نمای زوم» توضیحاتی داده می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25