سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 09


در این ویدیو، درباره‌ی کادربندی و قاب، قانون یک‌سوم، مفاهیم «لوک‌ روم»، «هد روم» و «میزانسن» توضیحاتی داده می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25