سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 02


در این ویدیو، نکاتی درمورد کار با دوربین فیلمبرداری جهت ثبت بهترِ تصاویر و تاریکی و روشنایی و تاثیر آن در کیفیت تصویر گفته می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25