آدرس

تهران، طرشت، تقـاطع بلـوار تیـموری و خیـابان حبیـب اللهی ایستگاه نوآوری شریف، ساختمان شهید سلیمانی، آکادمی برش

ایمیل

info@madresefestival.ir

شماره تماس

021-40663614
۰۲۱-۸۹۷۸۳۴۶۵


embed code for google map