فهرست

اطلاعات ما

آدرس :

تهران-طرشت-تقاطع بلوار تیموری و خیابان حبیب اللهی-ایستگاه نوآوری-مرکز نوآوری رسانا- دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه مدرسه

تلفن :  ۰۹۳۸۸۶۲۰۶۲۹, ۴۰۶۶۳۶۱۴- ۰۲۱
فکس : ۹۸۷۸۳۴۶۵- ۰۲۱

پست الکترونیکی:
INFO@MADRESEFESTIVAL.IR
وب‌سایت:
WWW.MADRESEFESTIVAL.IR