ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
حسام یادگاری فراتر از یک عشق متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا اصفهان( پسران)
دانیال کرد کلام رهبر متوسطه دوم غیرانتفاعی خرد
دانیال کرد هلال احمر در مدرسه ما متوسطه دوم غیرانتفاعی خرد
محمد رحیمی تولد ماهان متوسطه دوم امام محمد باقر(ع)
تارا عظیمی اهداف جمعیت هلال احمر متوسطه اول حاج عزیز محمدی
نازنین زهرا پاشایی اظهر فیلم ابتدایی شهید محمد قادری
مینا ترکاشوند نقاشی متوسطه دوم اخترفرپور
مینا ترکاشوند ساخت ملیلہ کاغذی متوسطه دوم اخترفرپور
مینا ترکاشوند آموزشی متوسطه دوم اخترفرپور
مینا ترکاشوند کمک بہ سالمندان متوسطه دوم اخترفرپور
ریحانه نقدی قانون لنز متوسطه دوم فرزانگان
علیرضا شکاری فیلمنامه چرا دیوانه؟؟ هنرستان هنرهای زیبا
امیررضا لیراوی اعتماد متوسطه اول سلام
ابوالفضل میرزایی سروددرخصوص سردار حاج قاسم سلیمانی متوسطه اول شهید باهنر
ابوالفضل میرزایی شعردر خصوص گرامیداشت روز معلم متوسطه اول شهید باهنر