سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 11


در این ویدیو، درباره‌ی سرعت فیلم، تأثیرات آن بر القای احساسات مختلف بر مخاطبان و گزینه‌ها و راه‌کارهای تنظیم سرعت در دوربین‌های فیلم‌برداری صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25