سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 15


در این ویدیو، به نورپردازی تخصصی در سینما پرداخته شده و نکاتی در باب نورپردازی چهره و روش‌های انتخاب نورِ متناسب با نوع فیلمی که داریم نیز، بیان می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25