سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 07


در این ویدیو، درمورد نماهای حرکتی و روش‌های آن مثل دوربین روی دست، توضیحاتی داده شده و راه‌کارهایی جهت باکیفیت شدن تصاویر در این روش، گوش‌زد می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25