سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 12


در این ویدیو، درمورد فیلترهای دست‌ساز و نحوه‌ی ساخت و استفاده از آن‌ها بحث می‌شود‌.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25