سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 10


در این ویدیو، درمورد تنظیم جایگاه دوربین و فیلم‌بردار نسبت به سوژه و منبع نور توضیحاتی داده می‌شود‌.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25