ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
حسن سهرابی نهاوند شهرسیاه کرونایی متوسطه دوم مبتکران
علیرضا راهدار مرز جهانی متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان
فاطمه بابائی ۲متر ناقابل متوسطه دوم نمونه دولتی شهدا
رامین شکری کاکتوس متوسطه دوم حرفه ای شهدا
امیرمهدی مفتون آزاد گیاه متوسطه اول البرز
احسان کریمی جشن مرگ متوسطه اول شاهد
علیرضا سلطانی داستان های خانه مادربزرگ متوسطه اول شهید بهشتی
عرفان نوروزی زندگی همیشه زیباست متوسطه اول دبیرستان پسرانه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان
راضیه خوانسالار مصباح الهدی هنرستان هنر و اندیشه
احسان کریمی جشن مرگ متوسطه اول شاهد
عرفان طحانی فرزندان نور متوسطه دوم رفاه المسلمین
محمدامین استیری مهر سبز متوسطه دوم موفقیان
محمدامین استیری اهتزاز متوسطه دوم موفقیان
شهرزاد عزیزی رویای آرزو بزرگسال صارمیه
محمد مهدی جعفری درحال انقراض متوسطه دوم هنرستانه شهید ترابی