ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
دیانا رمضانی خشکسالی در کمین ما متوسطه اول فرزانگان ۱ کرج
علی پرتونژاد دردسرهای مدرسه مجازی ابتدایی سردار دل ها اصفهان
نسترن دهقان فسقل فضا متوسطه اول شاهد شیرودی مشهد
علی پرتونژاد تقدیر از کادر درمان ابتدایی سردار دل ها اصفهان
امیرعلی کرمی آقای رمال ابتدایی انقلاب اسلامی مشهد
امیرعلی لطفی آموزش اپلیکیشن تدوین کننده کلیپ مستر هنرستان محمد حسین کاظمی باغ بهادران
سحر حسنی لک آموزش کیف کمک های اولیه متوسطه دوم پویای دانش ارومیه
ملیکا جهانگیرزاده احیای قلبی ریوی ( CPR ) متوسطه دوم کوثر ارومیه
آیدا عسکری شستن درست دستها متوسطه اول فاطمیه میناب
مائده قاسمی گالری آینه کاری متوسطه اول ریحانه رسول زنجان
مائده قاسمی هیولاهای دریای متوسطه اول ریحانه رسول زنجان
دینا محمدی معرفی خانه سمپادک متوسطه دوم فرزانگان لنگرود
فاطمه قاسمی جبلی آتل بندی متوسطه دوم آذری ارومیه
لیلا حاج امینی امید متوسطه اول یحیوی تهران
سید محمد علی فاطمی اردستانی میراث دیکتاتور متوسطه دوم مفید تهران