ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
تیناامیدواری نماهنگ متوسطه اول تیزهوشان شهید ترکیانفر
سیدعلی حسینی اشتباهی کوچک، اندوهی بزرگ متوسطه دوم دبیرستان دکترشهریاری
سیدعلی حسینی در خانه in home متوسطه دوم دبیرستان دکترشهریاری
مجتبی سلیمی موشک های هسته ای متوسطه اول امام حسین واحد۱
الینا یاراحمدی خود امدادی و کمک به دیگران متوسطه دوم خدیجه کبرا
علی کنعان مقدم وصال (رمضان) هنرستان صدا و سیما
مهدیس ملک محمدی عشق مقدس متوسطه دوم نمونه دولتی سلمان فارسی
یکتا خانجانی زبان هشتم متوسطه اول شهید فیاض بخش
یسنا محمدی فیلم متوسطه اول عفاف
مهدیس ملک محمدی تقدیر از مدافعان سلامت متوسطه دوم نمونه دولتی سلمان فارسی
هستی بخشی مادر ابتدایی مدرس
هستی بخشی روز مادر ابتدایی مدرس
هستی بخشی در خانه بمانیم ابتدایی مدرس
هستی بخشی معلم ابتدایی مدرس
هستی بخشی خرمشهر ابتدایی مدرس