ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
آرام فیاض 10 شکست بزرگ در حوزه تکنولوژی متوسطه اول انرژی اتمی تهران
کیان شکرانه 1111111111 متوسطه دوم شهرجدیدهشتگرد
محمدمهدی کرمی 13سال وهشت ماه متوسطه اول شهیدعلی اکبرسلیمی جهرمی جهرم
زینب ثناگومطلق 1551 (پانزده پنجاه و یک) متوسطه اول شهید حمزه ربیعی تهران
حسن سهرابی 17 هزار شهید ترور متوسطه دوم مبتکران نهاوند
کسرا صالحی 2120 متوسطه دوم نبی اکرم قروه
فائزه کچرانلویی 2 راز موفقیت متوسطه اول شهید شریفی هشتگرد
فاطمه عباسی 3 اصل افراد کاریزماتیک متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی ۳ دلیل تپق زدن متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی 3 راهکار افزایش دایره لغات متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی ٣ فرمول طلایی تعریف از دیگران متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
موسیٰ حیدری ۵ بازی اندروید ایرانی متوسطه اول آزادگان کلمه
محمدیاسین کشوری ۹۹ سکه متوسطه اول مدرسه دانشگاه لرستان خرم آباد
آراد شرقی Big Fish ( ماهی بزرگ ) متوسطه اول آزادی تهران
هلیا صادقی God's masterpiece متوسطه اول فرزانگان 3 تبریز