ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مرضیه غلامپور . ابتدایی احد بستک
مریم پرتر . ابتدایی احد بستک
طاهره چهرزاد . ابتدایی عبدالله فرامرزی بستک
زهرا شاهسنایی . متوسطه دوم زینب اصفهان
زهرا شاهسنایی . متوسطه دوم زینب اصفهان
کلثوم پردستان . ابتدایی احد بستک
زینب مهدوی . متوسطه دوم علوی
زهرا شاهسنایی . متوسطه دوم زینب اصفهان
آرام فیاض 10 شکست بزرگ در حوزه تکنولوژی ابتدایی انرژی اتمی تهران
محمدمهدی کرمی 13سال وهشت ماه متوسطه اول شهیدعلی اکبرسلیمی جهرمی جهرم
زینب ثناگومطلق 1551 (پانزده پنجاه و یک) متوسطه اول شهید حمزه ربیعی تهران
حسن سهرابی 17 هزار شهید ترور متوسطه دوم مبتکران نهاوند
کسرا صالحی 2120 متوسطه دوم نبی اکرم قروه
حسین فرج پور ۲۸ جولای متوسطه دوم آیت الله خامنه ای قوچان
فائزه کچرانلویی 2 راز موفقیت متوسطه اول شهید شریفی هشتگرد