ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
Fatemeh sohrabi ... متوسطه دوم ولایت
علیرضا کهرمی 10 عدد انیمیشن انتخاباتی(عسل مثل) ابتدایی شهیدکاوه مشهد
آریانامریدی 112 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 112 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 115 متوسطه اول گلستان
ایلیا جعفری 123بوم ابتدایی نیایش
آریانامریدی 125 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 125 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 125 متوسطه اول گلستان
فاطمه هوشمند 13:30 متوسطه دوم بانوان قفلی
فاطمه هوشمند 13:30 متوسطه دوم بانوان قفلی
زهرا اصغری 17 ساله در 17 دقیقه نیمه شب متوسطه دوم نمونه فرهنگ مهشید مصلی نژاد
فاطمه سها خسروی 1.زیبا ترین چشم ها / 2. سبک زندگی کرونا متوسطه دوم آزادگان
پینار جباری سابق ۲۲ بهمن متوسطه اول دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان بناب
محمدحسین اخوان بهابادی 26امین کنگره قرآن کریم سمپاد استان قم متوسطه دوم شهید قدوسی