ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیرحسین اسفندیارپور مشورت با خودم متوسطه دوم علامه حلی کرمان
امیرحسین اسفندیارپور رویش متوسطه دوم علامه حلی کرمان
امیرحسین اسفندیارپور فجازی متوسطه دوم علامه حلی کرمان
محمد گردیده کار باغ من متوسطه اول شهید بهشتی قاین
زینب مهدوی . متوسطه دوم علوی
زینب مهدوی آزمایش متوسطه دوم علوی
هستی آبسالان دلتنگ حرم متوسطه اول شاهد آمل
ملیکا ایزدشناسان جنگ تحمیلی متوسطه اول فرزانگان شیراز
ایلیا اکرامی نسب انیمیشن متوسطه اول باهنر ۴ کرج
شایان علی کرمی انیمیشن لگو متوسطه اول باهنر 2 تهران
زینب سادات علیزاده طباطبائی چغک(داستان مبارزات مقام معظم رهبری) ابتدایی احمد خمینی قم
زینب سادات علیزاده طباطبائی تمدن مارلیک ابتدایی احمد خمینی قم
مرتضی رحیمی کاست هنرستان صدا و سیما تهران
زهرا السادات علی زاده طباطبائی محبت پیامبر به کودکان ابتدایی احمد خمینی قم
نرجس محمدیه آزاد یا غافر متوسطه دوم علامه حلی 2 کرج