ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه دوخائی کرونا متوسطه اول بصیرت اراک
محمدمهدی میری EOC متوسطه دوم امام باقر اراک
دانیال گودرزی مو و لیزر متوسطه اول آیین اهواز
ملیکا شیرانی زاده آزمایشات فیزیک متوسطه اول فرزانگان امین 2 اصفهان
فاطمه علیرضایی خودباوری متوسطه دوم فرزانگان شهرکرد
مائده ساعدی نوشابه چه نوع گازی است؟ متوسطه دوم انتخاب اول اهواز
مائده ساعدی ملی شدن صنعت نفت متوسطه دوم انتخاب اول اهواز
مائده ساعدی شب یلدا متوسطه دوم انتخاب اول اهواز
مائده ساعدی قانون ملی شدن صنعت نفت متوسطه دوم انتخاب اول اهواز
سید علیرضازارعی زمین خاکی متوسطه دوم صدرا مرودشت
حسین فرقانی استاپ موشن تبدیبل شوندگان متوسطه دوم ماندگار البرز تهران
ملیکا شیرانی زاده آزمایشات فیزیک متوسطه اول فرزانگان امین 2 اصفهان
زهرا درخشی پور درباره مواقع زمین لرزه متوسطه اول نامجو بندرعباس
سید صادق مدنی روز معمولی متوسطه اول سلمان پارسی مشهد
زینب ثناگومطلق رِسپیرو متوسطه اول شهید حمزه ربیعی تهران