ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
علی محمدی مُختعَل متوسطه دوم شهید آیت الله طالقانی
عرشیا حسین زادگان سینمایی فداکاری متوسطه اول نگرش آرمانی
محمدحسین چعبی زاده قاب های خالی متوسطه اول شاهد شهید آخوندیها
بهار کامرانی قهرمان درخت مچاله متوسطه اول فرزانگان 2
روژینا جمشیدی یک جفت کفش مردانه متوسطه دوم هنرهای زیبای دختران
عرفان شکیبا فیلم کوتاه کنتراست متوسطه دوم دبیرستان شهید بهشتی(نیشابور)
پارسا محمدی رهایی متوسطه اول شاهد رستمخانی
فاطمه خسروی وسوسه متوسطه اول مهین کریمی
فاطمه زهرا فیروزیان خطوط باهوش متوسطه اول ترکیان فر
روژینا جمشیدی کشتار دسته جمعی متوسطه دوم هنرهای زیبای دختران
روژینا جمشیدی یک جفت کفش مردانه متوسطه دوم هنرهای زیبای دختران
احمد فروغی reoferog ابتدایی دبستان پسرانه امام علی
ریحانه آزادپور سردار دل ها متوسطه دوم فرزانگان
امیر صدرا حسن خانی فیلم متوسطه اول شهید اژه ای ۱
امیرعلی توحیدی نیا سردار بزرگ آسمانی متوسطه دوم علامه حلی