ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
محمدرضا جمیری غمشا متوسطه دوم ابوعلی سینا تهران
تایماز اشرفی فیلم کوتاه وَهم متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا ارومیه
علی دانشمند نگاه هنرستان هنرستان پسرانه هنر های زیبای ارومیه
امیررضا عبدی نژاد آغوش آرامش متوسطه اول سپهر
دانیال نقیبی شریک جرم متوسطه دوم شهید بهشتی قاین
ستایش نژادمحمد امتحان متوسطه دوم فرزانگان 5 مشهد
رضا رحمانی دود متوسطه دوم بهشتیان نیشابور
فاطمه سپاهی پسر بچه متوسطه اول بنت الهدی صدر طبس
ثنایاری کنگره ایثار و شهادت استان اصفهان متوسطه دوم حضرت المهدی اصفهان
عسل رستمی اربعین1402 متوسطه اول شهید برقعی1
سینا ایرندگانی فیلم کوتاه متوسطه اول شهید بهشتی
فربد فرهادیه هارمونی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
فربد فرهادیه خودکار آبی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
متانه پاک نژاد کفش هایم هنرستان امام حسن مجتبی تبریز
متانه پاک نژاد گذر عمر هنرستان امام حسن مجتبی تبریز