ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیررضا فنائے سفر اربعین 1443 متوسطه دوم شهید بهشتی قاین
امیررضا فنائے موکب اجتماع سلام فرمانده متوسطه دوم شهید بهشتی قاین
امیررضا فنائے روایت 1 سال نوکری متوسطه دوم شهید بهشتی قاین
سروش کشاورز خورشید بیداری متوسطه دوم مولوی لرستان
سروش کشاورز کابوس متوسطه دوم مولوی لرستان
علی درخشان مهر پشت صحنه و فایل های اضافه فیلم دلتنگ قهرمان متوسطه دوم شهید بهشتی سبزوار
محمد کردی تمندانی خاطرات روز اول مهر یک دانش آموز متوسطه اول شهید بهشتی خاش
حمیدرضاحبیب‌زاده ۱۰تای‌اول‌کلاس‌ متوسطه دوم دانش نسیم شهر
محمد کردی تمندانی خاطرات روز اول مهر یک دانش آموز متوسطه اول شهید بهشتی خاش
امید احمدیان لیلا متوسطه دوم پژوهش قدس
محمدامین آبک حاتم ژپتو هنرستان شهید آوینی تهران
علی صدرا بهرامی گروگان در شهر متوسطه اول شهید فروغی 2 اصفهان
محمد امین مقیمیان شهید پیشرفت متوسطه اول شهید بهشتی گناباد
علی صدرا بهرامی تک تیرانداز متوسطه اول شهید فروغی 2 اصفهان
علی درخشان مهر دلتنگ قهرمان متوسطه دوم شهید بهشتی سبزوار