ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
حسن سهرابی مجسمه شاه متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی بانوان نهاوندی که جهادگر جبهه بودند بودند متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی گشنیز نهاوند متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی حاج قاسم و سنت گل مالی بچه هیاتی ها متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی جهادگر شهید روستای که بعد از 41 سال غوغا کرد متوسطه دوم مبتکران نهاوند
سید محمد حسین حسینی بسته ارسالی هنرستان ماهر تهران
صالح حسینی نماهنگ نور بهشتی متوسطه دوم امام رضا بشرویه
صالح حسینی جریان متوسطه دوم امام رضا بشرویه
صالح حسینی جریان متوسطه دوم امام رضا بشرویه
حامد بهرام قناد جنگ در سیاره ها متوسطه دوم طالقانی تبریز
امیرمهدی مهرگان حضرت عیسی (ع) در آینه قرآن(Jesus, an attractive description in the book of Muslims) متوسطه دوم علامه جعفری قزوین
محمد حسین زاده حَیاتنا الحسین متوسطه دوم صدرا ابرکوه
محمد حسین زاده مهردشت دشتی به وسعت مهر متوسطه دوم صدرا ابرکوه
محمد حسین زاده جامع کبیر متوسطه دوم صدرا ابرکوه
محمد طاها جوادی مسیر نورانی متوسطه اول صلحا تهران