ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مرتضی رحیمی آسانسور هنرستان صدا و سیما تهران
مرتضی رحیمی نامحسوس هنرستان صدا و سیما تهران
زینب گورانی تماس تصویری متوسطه اول نرجس خاتون تهران
ملیکا ایزدشناسان قضاوت ممنوع متوسطه اول فرزانگان شیراز
امیرعلی لطفی توضیح کاین مستر تدوین کننده‌ی فیلم هنرستان محمد حسین کاظمی باغ بهادران
علیرضا اشتری نازنین بزرگسال شهید بهشتی گرمسار
ماهان خوئینی ننه سرما و سفره ی یلدا ابتدایی احمدی روشن تهران
ماهان خوئینی ننه سرما و سفره ی یلدا ابتدایی احمدی روشن تهران
ماهان خوئینی ننه سرما و سفره ی یلدا ابتدایی احمدی روشن تهران
کوثر جنگ مریم تیزر تبلیغاتی متوسطه دوم سادات غلات بالا
علیرضا مختاری نقطه کور متوسطه دوم علامه حلی 10 تهران
متین پاکزاد دزدِبازی متوسطه دوم الهی تهران
هانیه شریعتی قرآن،کلام خدا هنرستان سعدی مشهد
متین پاکزاد مَحرم متوسطه دوم الهی تهران
هانیه شریعتی پاییز هنرستان سعدی مشهد