ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه سادات میرزارع عکاسی هنرستان تجلی حکمت
محمد مهدی شکرزاده اعتکاف مسجد در سال 1401 متوسطه اول شهید صیاد شیرازی
ارشیاخانپور هنری متوسطه اول سپهر
ارشیاخانپور هنری متوسطه اول سپهر
ارشیاخانپور هنری متوسطه اول سپهر
ارشیاخانپور هنری متوسطه اول سپهر
فرهان اروجی اصفهانی عکس طبیعت متوسطه اول سپهر
سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی خانه‌ام ابری‌ست متوسطه دوم مفید تهران
هستی ماسوری کهکشان بزرگ نامشخص الزهرا
هانیه فرشیدی نازنین و پیشی هنرستان آیت‌الله صدر بندرعباس
سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی خانه‌ام ابری‌ست متوسطه دوم مفید تهران
سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی خانه‌ام ابری‌ست متوسطه دوم مفید تهران
نگار پهلوان زاده معماری یزد هنرستان تجلی حکمت یزد
نگار پهلوان زاده معماری یزد هنرستان تجلی حکمت یزد
زهرا حیدری مبل بنفش هنرستان کوثر اردبیل