ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیر حسین خلجی تیزر تبلیغاتی ساعت هوشمند نامشخص رفیعیان
مهدی سهرابی از یاد رفته ها (کوتاه شده) نامشخص دانشگاه سمنان
زهرا سادات نصیری دعای هفتم صحیفه سجادیه نامشخص مدرسه مخمل و ابریشم جوشقان مرکزی
زهرا سادات نصیری دعای هفتم صحیفه سجادیه نامشخص مدرسه مخمل و ابریشم جوشقان مرکزی
شهید علی لندی نامشخص
yegane Abedi Mukbang Animation نامشخص فاطمه زهرا
زهرا سادات نصیری تا آخر ایستاده ایم نامشخص مدرسه مخمل و ابریشم جوشقان مرکزی
زهرا سادات نصیری تا آخر ایستاده ایم نامشخص مدرسه مخمل و ابریشم جوشقان مرکزی
زهرا سادات نصیری دعای هفتم صحیفه سجادیه نامشخص مدرسه مخمل و ابریشم جوشقان مرکزی
زهرا سادات نصیری تا آخر ایستاده ایم نامشخص مدرسه مخمل و ابریشم جوشقان مرکزی
مهدی سهرابی از یاد رفته ها نامشخص دانشگاه سمنان
بیریوان ابراهیمی شاعر ایران( فردوسی) ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
النا ترکمند مادر پدر ابتدایی میثم تمار کرج
بیریوان ابراهیمی بازیافت ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی روش گسترده یا فرایندی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج