آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
پارمیس جهانتیغ سیاه و سفید جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان زینب زابل
سیده زهرا انصار محمدی روز دختر جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی دختران جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی سمپادک جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی چادر در باد جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی پوستر معرفی شهیدان زن جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی پوستر شهید جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی پوستر برگزاری مراسم جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی دختر محلی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی کاکتوس جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی دختر پاییزی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی هدیه بینهایت جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی پدیده جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی صبحانه جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی لاهیجان جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه معصومی پری قصه ها جشنواره گرافیک تصویرسازی ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
عارف نصیری پوستر فوتبال ایران و عراق جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم دبیرستان شهید بهشتی
فاطمه حسین زاده عکاسی تبلیغاتی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
غزاله گوهری تندیس فردوسی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه فردوسی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
فرانک اکبرزاده شهر پلکانی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
فاطمه حسین زاده عکاسی طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
غزاله گوهری آرامگاه کمال الملک جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه خیام جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری غروب خورشید جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه عطار جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه خیام جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 4 مشهد
زینب فتوحی چاهوکی عکاسی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول امام حسین علیه السلام