آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
محمد جواد ابراهیمی کال جنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
عماد رشیدی انتهای رنگین کمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان بهشتی مشهد
محمد جواد ابراهیمی طلوع آتشین جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
علیرضا رادفرنیا حضرت حافظ و حافظیه جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی فرهنگ ۲ کرج
عماد رشیدی زیر آسمان شهر جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان بهشتی مشهد
علی کرامتی پیرلو دفاع مقدس جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو قالیچه تاخورده جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو خشکسالی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو اسرا جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو فاطمه زهرا جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
ریحانه خانمیرزایی دلمه و بادمجان۱ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی دلمه و بادمجان ۲ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی قوطی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی ویسادار زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
نازنین فاطمه رجبی بهار زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول ستارگان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
پرنیان سعادتی عکاسی تبلیغاتی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان نیایش تهران
فاطمه معصومی دختران طبیعت جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
فاطمه معصومی همدلی وفداکاری جشنواره گرافیک تصویرسازی ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
فاطمه معصومی پری قصه ها جشنواره گرافیک تصویرسازی ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
عارف نصیری پوستر فوتبال ایران و عراق جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم دبیرستان شهید بهشتی
فاطمه حسین زاده عکاسی تبلیغاتی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
غزاله گوهری تندیس فردوسی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه فردوسی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
فرانک اکبرزاده شهر پلکانی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
فاطمه حسین زاده عکاسی طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
غزاله گوهری آرامگاه کمال الملک جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه خیام جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری غروب خورشید جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد