آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
امیر میرزائی قدرتمند جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان صدوقی کرج
شیدا پورتیموریان نقاشی با گواش جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه اول ابوذر غفاری شاهرود
مهشید محمدی الاغ با نمک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ام ابیها اسلامشهر
مهشید محمدی چهره دخترک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ام ابیها اسلامشهر
سوگند اسماعیلی سکوت شهر جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فضیلت تهران
مهشید محمدی جام یخ جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ام ابیها اسلامشهر
سید علیرضازارعی آسمان زمین جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم صدرا مرودشت
امیرحسین عبدالوند سردار سلیمانی جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم مولوی ازنا
یلدا نادری ممل جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول شهید قربانی
امیر حسین کلاته عربی برف طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان دکتر بهشتی
راحله رستگار آرامش درونی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فضیلت تهران
راحله رستگار دریای آسیایی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فضیلت تهران
راحله رستگار زندگانی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فضیلت تهران
راحله رستگار مسجد نورانی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فضیلت تهران
راحله رستگار مسجد صورتی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فضیلت تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه عباسی دریا آبی است جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی گنجشک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی گل رز جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه ضرغام مجسمه یونانی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی هنرستان حضرت مریم تهران
محمد رضا میرزایی خلق حاج قسم سلیمانی و علی لندی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی قلم کرج
ایناز تقی زاده دخترکی با روسری گلدار جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی هنرستان امام حسن مجتبی تبریز
فاطمه سعیدی عکاسی در دریای خلیج فارس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول معصومیه همدان
احسان فخرایی اثر تست شماره 1 جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
سید علیرضازارعی صحرا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی بهشت گمشده جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم صدرا مرودشت
فاطمه سعیدی مدرسه شوکتیه بیرجند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول معصومیه همدان
احسان فخرایی اثر 5 جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
آرمیتا عینی تاری اصالت زاگرس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
نیکی کسائیان نائینی اینفوگرافیک ریاضی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
زینب اکبری شگفتی در طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید هاشمی نژاد