ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
حامد زیبایی تبادل اطلاعات متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره گرافیک
حامد زیبایی بازار یابی متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره گرافیک
علی گل کوچیک متوسطه دوم علامه حلی جشنواره عکس
حامد زیبایی قایق شناور متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس
حامد زیبایی کودک آب متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس
حامد زیبایی شکوفه بهاری متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس
رامین ترنج لامپ هنرستان حاعری جشنواره گرافیک
مهدیه زارع کار صابون ۵ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار صابون ۶ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار صابون صدف هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار صابون گل هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار صابون ۷ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار آب_ماسه هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
ملیکا راد پوکر متوسطه دوم فرزانگان جشنواره گرافیک
ملیکا راد . متوسطه دوم فرزانگان جشنواره گرافیک