آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
سیده زهرا انصار محمدی گیتار جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی تبلیغ طلا جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی گریم جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی نقاشی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی طلایی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی لوگوی گروه جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی لوگوی فیلمبرداری جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی رنگین کمون جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی خانه قدیمی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی پاییز زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی پارک قائم جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی گیلاس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی تاریک و روشن جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی چشمه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده زهرا انصار محمدی چشمه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
کیمیا فرخ زاد مسجد جامع عباسی جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
احسان فخرایی ddd جشنواره گرافیک پوستر هنرستان علامه حلی
پرنیان سعادتی عکاسی تبلیغاتی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان نیایش تهران
یگانه طوفان رز جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان3 مشهد
آرمیتا عینی تاری خانه رهای هویجی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان حضرت مریم تهران
ستایش شاکرین اینفوگرافیک ریاضی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان 3
آرمیتا عینی تاری اصالت زاگرس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
آرمیتا عینی تاری به رنگ آرامش جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
آرمیتا عینی تاری رؤیای سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
آرمیتا عینی تاری راه انتظار جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
زهرا احمدی آسمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول مولوی زنجان
آرمیتا عینی تاری سیاهچاله تنهایی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه لطفی زاده خط ورنگ جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه دوم فرزانگان ۳ مشهد
احسان فخرایی سلام جشنواره گرافیک پوستر هنرستان علامه حلی
رقیه نوروزی فضای مجازی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول حضرت رقیه بالاده