آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زهراواحدی عکس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
احسان فخرایی ddd جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان سسس
زهراواحدی عکس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
زهراواحدی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
نازنین فاطمه رجبی سراب هرسین جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول ستارگان
زهراواحدی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
زهراواحدی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
زهراواحدی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
زهراواحدی عکس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
ریحانه رجبی طبیعت گردی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی دبستان سما
ریحانه رجبی طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی دبستان سما
نازنین فاطمه رجبی سراب هرسین جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول ستارگان
امیر احسانی ادکلن گرم جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنر های زیبا
محمد جواد ابراهیمی ونیز جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
احسان فخرایی sss جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان سسس

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
غزاله گوهری آرامگاه عطار جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری آرامگاه خیام جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
زینب فتوحی چاهوکی عکاسی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول امام حسین علیه السلام
کیمیا فرخ زاد مسجد جامع عباسی جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
یگانه طوفان رز جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 شهید شکفته مشهد
آرمیتا عینی تاری خانه رهای هویجی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان حضرت مریم تهران
ستایش شاکرین اینفوگرافیک ریاضی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان 3
آرمیتا عینی تاری اصالت زاگرس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
آرمیتا عینی تاری به رنگ آرامش جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
آرمیتا عینی تاری رؤیای سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
آرمیتا عینی تاری راه انتظار جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
زهرا احمدی آسمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول مولوی زنجان
آرمیتا عینی تاری سیاهچاله تنهایی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه لطفی زاده خط ورنگ جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد
احسان فخرایی سلام جشنواره گرافیک پوستر هنرستان سسس