اطلاعات ما

آدرس


تهران، طرشت، تقاطع بلوار تیموری و خیابان حبیب الله، ایستگاه نوآوری شریف، آکادمی برش، دبیرخانه جشنواره های هنری مدرسه

پست الکترونیکی: INFO@MADRESEFESTIVAL.IR

وب‌سایت: WWW.MADRESEFESTIVAL.IR

تلفن : ۸۸۸۵۰۹۵۴ , ۰۹۳۶۸۶۰۷۲۱۵
فکس : 98783465- 021