آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
علی کرامتی پیرلو پاییز جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو نمازجماعت جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو پرنده جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو علم جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو قدس جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو فیل جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو غریق نجات جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو کودک کار جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو قایق جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو محرم جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
سمیه رودسرابی موز جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نرگس تهران
محدثه بابایی لوگو جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول ولایت رادار تبریز
محمد گردیده کار بره من جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول شهید بهشتی قاین
مهدیار وکیلی اژدها جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی معلم
رونیکا رجبی روز تولد جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خلیل نوروزی زنجان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
روح الله خسروی‌نژاد اثر جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه دوم مدرسه
احسان فخرایی اثر تستی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک هنرستان سسس
احسان فخرایی پوستر جشنواره گرافیک جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان سسس
تينا مولايي قاب قديم جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان نوآوران تهران
یوسف بمانی دعا جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه دوم شهید مطهری یزد
شهرزاد قمری آسمان اوایل صبح جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
احسان فخرایی تست جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان سسس
زینب اکبری شگفتی در طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید هاشمی نژاد
زینب اکبری یا ضامن آهو جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول شهید هاشمی نژاد
احسان فخرایی سلام جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان سسس
ترانه اقابخشی لو عکاسی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فضیلت اباده
فاطمه ضرغام جادوگر جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام زن جنگنده جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام تابلوی ترس جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان حضرت مریم تهران
احسان فخرایی اثر تست ۲ جشنواره گرافیک لوگو هنرستان سسس