آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آرمیتا شهریاری چهار درخت جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرهای زیبا بیرجند
آرمیتا شهریاری باران در پاییز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا بیرجند
آرمیتا شهریاری بعد از باران جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا بیرجند
نیلوفر جعفری تست جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم سما
هلیا جوادی سیاهقلم جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول معصومه 2 اردبیل
الینا محرمی نقاشی خدا جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اردبیل
هلیا جوادی سیاه قلم جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول معصومه 2 اردبیل
هلیا جوادی نقاشی دیجیتال جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول معصومه 2 اردبیل
الینا محرمی پدربزرگان جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی گیاه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی رشت زیبا جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی جوانان گذشته جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی جوانان گذشته جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی پدر جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی پدر خانواده جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
یگانه طوفان ماز جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه دوم فرزانگان3 مشهد
فاطمه عباسی دایناسور جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
زینب اکبری ابو حامد کرمانی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شهید هاشمی نژاد تهران
زینب اکبری کرمانی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شهید هاشمی نژاد تهران
مهدی حسن زاده سلف پوستر جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول شهید بهشتی بجنورد
یوسف بمانی دعا جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه دوم شهید مطهری یزد
معصومه عربپور لوگو جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول فرزانگان زرند
معصومه عربپور لوگو جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول فرزانگان زرند
فاطمه ضرغام زن جنگنده جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه عباسی زرافه کوچولو جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه ضرغام درد جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام جادوگر جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام تابلوی منحوس جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان حضرت مریم تهران
شهرزاد قمری آسمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
شهرزاد قمری عروس هلندی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته