آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ریحانه خانمیرزایی آبشار چالوس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی رودخانه کوچک پاییز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی برگ جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی انعکاس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی مادر بزرگ جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی کافه خیابانی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی مادر جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
فاطمه گشایشی جاده سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول نمونه دولتی امام رضا(ع)
زهرا ابراهیمی فرد مقصد جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم هجرت
غزال رازانی خلیج همیشه فارس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرهنگیان
فاطمه عسکری هوای پاک جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول قائمیه
امیر میرزائی قدرتمند جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان صدوقی کرج
شیدا پورتیموریان نقاشی با گواش جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه اول ابوذر غفاری شاهرود
مهشید محمدی الاغ با نمک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ام ابیها اسلامشهر
مهشید محمدی چهره دخترک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ام ابیها اسلامشهر

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آرمیتا عینی تاری نجات از فضایی ها جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی هنرستان حضرت مریم تهران
غزاله گوهری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
غزاله گوهری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
آرمیتا عینی تاری غروب محله صمیمیت جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی هنرستان حضرت مریم تهران
غزاله گوهری آرامگاه فردوسی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
آرمیتا عینی تاری اتاق پیرزن جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه لطفی زاده بلور یخ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد
مهدیه امیرآبادی اینفوگرافیک ریاضی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته مشهد
محمد جواد ابراهیمی غروب جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
محمد جواد ابراهیمی شاهدان مدافعان اروندرود جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
عارفه امیری ریاضی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
آرمیتا عینی تاری راه انتظار جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت مریم تهران
مهدیه امیرآبادی اینفوگرافیک سلول های بنیادی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته مشهد
محمد جواد ابراهیمی شفق آتشین جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
پرنیان سعادتی عکس تبلیغاتی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان نیایش تهران