ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
سینا عباسی روزنه هنرستان هنرستان فرهنگ جشنواره عکس
سینا عباسی آتش دزد هنرستان هنرستان فرهنگ جشنواره عکس
سینا عباسی نیمه هنرستان هنرستان فرهنگ جشنواره عکس
بهاره نوری میوه عناب متوسطه دوم فاطمه الزهرا جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده حلزون متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده رفتگر متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده عزاداری متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده عظمت متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده جدال ابر متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده قاصدک متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده جدال رنگ ها متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده کورسوی ابدیت متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده درخت پنبه ای متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده تنه درخت متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده رقص نور متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس