آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
علی کرامتی پیرلو طبیعت جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو پیاز جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی خیام پارس آباد
ریحانه خانمیرزایی طبیعت بکر ویسادار جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی سیاه جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی زنبور جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی آبشار چالوس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی رودخانه کوچک پاییز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی برگ جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی انعکاس جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی مادر بزرگ جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی کافه خیابانی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
فاطمه گشایشی جاده سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول نمونه دولتی امام رضا(ع)
زهرا ابراهیمی فرد مقصد جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم هجرت
غزال رازانی خلیج همیشه فارس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرهنگیان
فاطمه عسکری هوای پاک جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول قائمیه

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه ضرغام تابلوی منحوس جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان حضرت مریم تهران
شهرزاد قمری آسمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
شهرزاد قمری عروس هلندی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
فاطمه ضرغام رایا و آخرین اژدها جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام رایا و آخرین اژدها جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام رایا و آخرین اژدها جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام سنگ جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه عباسی هویج ها جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه ضرغام شگفت انگیزان جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
زینب اکبری حکیم سخن جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شهید هاشمی نژاد
فاطمه ضرغام مرد محزون جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
هستی بهاری بعد از زندگی جشنواره گرافیک تصویرسازی ابتدایی پیامبر اعظم ۲ شهریار
فاطمه عباسی گربه ها جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی خرگوش کوچولو جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی زنبور کوچولو جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس