آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
هلیا جوادی سیاه قلم جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول معصومه 2 اردبیل
هلیا جوادی نقاشی دیجیتال جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول معصومه 2 اردبیل
الینا محرمی پدربزرگان جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی گیاه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی رشت زیبا جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی جوانان گذشته جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی جوانان گذشته جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی پدر جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی پدر خانواده جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی گیاه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اردبیل
امیرحسین گندمکار 13 آبان جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم شهید عباس زاده بهشهر
فاطمه سادات میرمحمود جوانه جشنواره گرافیک لوگو هنرستان مهر شیراز
الینا محرمی هنرستانمون جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی قایق جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اردبیل
الینا محرمی رشت زیبا جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان کوثر اردبیل

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه ضرغام رایا و آخرین اژدها جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام رایا و آخرین اژدها جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام رایا و آخرین اژدها جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه ضرغام سنگ جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
فاطمه عباسی هویج ها جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه ضرغام شگفت انگیزان جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
زینب اکبری حکیم سخن جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شهید هاشمی نژاد تهران
فاطمه ضرغام مرد محزون جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان حضرت مریم تهران
هستی بهاری بعد از زندگی جشنواره گرافیک تصویرسازی ابتدایی پیامبر اعظم ۲ شهریار
فاطمه عباسی گربه ها جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی خرگوش کوچولو جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی زنبور کوچولو جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی دریا آبی است جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی گنجشک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول نام آوران روشن فردیس
فاطمه عباسی گل رز جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول نام آوران روشن فردیس