آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
علی کرامتی پیرلو دفاع مقدس جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو قالیچه تاخورده جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو خشکسالی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو اسرا جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی خیام پارس آباد
علی کرامتی پیرلو فاطمه زهرا جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی خیام پارس آباد
ریحانه خانمیرزایی دلمه و بادمجان۱ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی دلمه و بادمجان ۲ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی قوطی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
ریحانه خانمیرزایی ویسادار زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
نازنین فاطمه رجبی بهار زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول ستارگان
زهراواحدی عکس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
احسان فخرایی ddd جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان علامه حلی
زهراواحدی عکس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
زهراواحدی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم بقیه الله
نازنین فاطمه رجبی سراب هرسین جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول ستارگان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
احسان فخرایی سلام جشنواره گرافیک پوستر هنرستان علامه حلی
رقیه نوروزی فضای مجازی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول حضرت رقیه بالاده
مبینا ثابتی عکاسی شماره ۲ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
مبینا ثابتی عکاسی شماره ۱ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
مبینا ثابتی عکاسی شماره ۳ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
مهسا براتی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکاسی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکاسی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
فرهود عباسی فرد تاریخ سرفراز جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فارابی تهران
امیر مهدی حسنی اثرات بازی ها جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول شهید آبشناسان رزن