آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
محمد خواجویی نسب راوری تیز ولی زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
محمد خواجویی نسب راوری قاب عکس 2 شهید عزیز جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
محمد خواجویی نسب راوری لوگو گروه آموزش مبتکر جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
محمد خواجویی نسب راوری پروانه زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
محمد خواجویی نسب راوری مدرسه خوب جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
محمد خواجویی نسب راوری آنتن جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
محمد خواجویی نسب راوری قاب عکس حاج قاسم جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
سیده باران فاطمی نژاد باطبیعت مهربان باشیم جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی میهن
آرتین دارنگ پروانه روی خار جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی سپهر کازرون
مهدیس زارعی انواع دونات جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان آرمان بهرامیان
محمد جواد ابراهیمی قطب‌الدین حیدر جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
مهدیس زارعی دونات جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان آرمان بهرامیان
محمد خواجویی نسب راوری پزشک زمین جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم علامه طباطبایی راور
آرتین دارنگ رودخانه شاپور جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی سپهر کازرون
آرتین دارنگ شکوفه ی غوره جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی سپهر کازرون

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
رقیه نوروزی فضای مجازی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول حضرت رقیه بالاده
مبینا ثابتی عکاسی شماره ۲ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
مبینا ثابتی عکاسی شماره ۱ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
مبینا ثابتی عکاسی شماره ۳ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان شهدای واوان اسلامشهر
مهسا براتی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکاسی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکاسی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مهسا براتی عکس میکروگرافی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
فرهود عباسی فرد تاریخ سرفراز جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فارابی تهران
امیر مهدی حسنی اثرات بازی ها جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول شهید آبشناسان رزن
فرهود عباسی فرد رسم حسینی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فارابی تهران