آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طراحی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
مبینا پری رو طراحی کاراکتر شاد جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر متوسطه اول ام البنین
محمد شایان نقی پور مرکز هنرهای دستی جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان معلم شهید محمد اسماعیل شکوری
محمد شایان نقی پور روباه جشنواره گرافیک لوگو هنرستان معلم شهید محمد اسماعیل شکوری

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
نازنین زهرا تیموری سپید آرام جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 2 فردیس
سهیل کولیوند صعود جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا خرم آباد
زهرا عيسی نژاد تاریخ ما جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه دوم عفاف
پردیس اشرفی ملکی گیاهان خودرو در کوهستان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان بناب
فاطمه جمشیدی پیوند معماری و طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان دوره دوم
الهام فرهادی بچه گنجشک 🐦 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اذرشهر
رقیه قره گزلو لوگو 1 جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید صمد دهقان بیضا
حسین فرزندی بازنشستگی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
فهیمه صفی بناب Strawberry جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه اول فرزانگان بناب
ریحانه خانمیرزایی آبشار کوچک لونک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
باران فرجی شمع و کتاب جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ممتاز حنان تهران
محمدرضاسرب مهری درخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی نهاوند
کیمیا ندیمی کالکشن شیراز های خفا. 6 جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان پژوهش شیراز