آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
محمد جواد ابراهیمی خزه 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
محمد جواد ابراهیمی بادگیر جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه دوم شهید بهشتی تربت حیدریه
پرناز قاسمی کفشدوزک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان سراج خرمدره
پرناز قاسمی برج آزادی جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان سراج خرمدره
سوران رجبی میله جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان ماموستا هژار سنندج
سوران رجبی عسل جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان ماموستا هژار سنندج
ملیکا حشمتی ببر جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ستارگان سنقر
سوران رجبی برج جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان ماموستا هژار سنندج
پرناز قاسمی زیور آلات جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان سراج خرمدره
عماد رشیدی غروب خورشید جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان بهشتی مشهد
عماد رشیدی زرد تنها جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان بهشتی مشهد
عماد رشیدی جا مانده از پاییز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان بهشتی مشهد
فاطمه سادات قربانی محافظ کوچولو جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
مطهره سراج پاییز سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول الغدیر تهران
مطهره سراج معجزه افرینش جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول الغدیر تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
نیکی کسائیان نائینی اینفوگرافیک ریاضی جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
یاسمن حسن زاده عابر جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان بابل
سید علیرضازارعی من یک آرزو دارم... جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی نذری و کرونا جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی درخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی دروازه خالی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی تو کیستی؟ جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی من هم هستم! جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی زراعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی روغن جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی غروب و درخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی ژیان جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی غروب جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی شهر جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم صدرا مرودشت
سید علیرضازارعی عینک آفتابی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم صدرا مرودشت