ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مطهر عظیمی قرارگاه گمنام هنرستان هنرهای زیبا بجنورد
محمد کاظم نادری برای نهار هنرستان هنر و رسانه ماهر تهران
ریحانه جلال نیا انعکاس هنرستان فلسطین نیشابور
علی مهدی وطن دوست فیلم کوتاه هیاهو هنرستان هنر فرهنگ تهران
امیرعلی لطفی فیلمنامه آخر سال هنرستان محمد حسین کاظمی باغ بهادران
احسان علیزاده در جستجوی شخصیت هنرستان هنرهای زیبا ارومیه
ملیکا بهمدی نجات بخش هنرستان فلسطین نیشابور
هستی محمدی مال امیر هنرستان عترت ایذه
حمیدرضا یوسفی موشک کاغذی هنرستان هنرهای زیبا ایلام
مهدی جلالی روح خیالی هنرستان هنرهای زیبا یزد
آیدا کوه بنانی تفاوت هنرستان فلسطین نیشابور
زهرا شادمانی نماز هنرستان حاج ارغوانی فسا
امیرعلی لطفی فیلمنامه درست هنرستان محمد حسین کاظمی باغ بهادران
علی نادری به نام پدر هنرستان کاردانش سمائیان تهران
محمد کاظم نادری تل هجده هنرستان هنر و رسانه ماهر تهران