برگزیدگان داستانی مقطع هنرستان

همون همیشگی


سازنده اثر: محمد صادق مختاری
دوره هشتم لوح تقدیر
شهر: تهران
توضیحات: «همون همیشگی» کلمه قشنگیه!!
ولی برای همه نه...

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5