برگزیدگان داستانی مقطع هنرستان

غول چراغ جادو


سازنده اثر: ابوالفضل حیدری
دوره هشتم تندیس
شهر: یزد
توضیحات: گاهی اوقات آرزو هایی در وجودمان هست که شاید ساده باشد اما آن سادگی مانع می شود، تعدادی کودک که از آرزوهای خیالی هم صحبت می کنند.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5