برگزیدگان داستانی مقطع هنرستان

انعکاس


سازنده اثر: سروش عبدالهی
دوره هشتم تندیس
شهر: اصفهان
توضیحات: خلاصه داستان: انعکاس رفتار های هرکس نسبت به خود و خانواده اش.
برگزیده بخش دانش آموزشی جشنواره فیلم رشد
برگزیده جشنواره فیلم کوتاه لیسبون پرتغال
برگزیده جشنواره فیلم روتاری ترکیه
برگزیده جشنواره فیلم کوتاه لیفت آف لندن و انگلیس

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5