برگزیدگان علمی مقطع ابتدایی

آموزش کسر روی محور


سازنده اثر: محمد متین کرمی
دوره هفتم لوح تقدیر
شهر: شیراز
توضیحات: ساخت فیلم آموزشی (ریاضی)با پاورپوینت.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 5
قسمت 6