برگزیدگان علمی مقطع ابتدایی

گیاه بومادران


سازنده اثر: آیدا فرهنگیان
دوره ششم تندیس
شهر: کرمانشاه
توضیحات: فیلم علمی آموزشی درباره‌ی خواص دارویی گیاه بومادران

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 5
قسمت 6