برگزیدگان علمی مقطع ابتدایی

گیاه دارویی بابونه


سازنده اثر: بیتا حشمتی
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: کرمانشاه
توضیحات: فیلم علمی آموزشی درباره‌ی خواص دارویی گیاه بابونه

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 5
قسمت 6