سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 25


در این ویدیو، به انواع انتقال یا ترنزیشن‌ها پرداخته شده و نکاتی درباره‌ی استفاده از انواع گوناگون آن‌ها به تناسب موقعیت، گوشزد می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25