سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 24


در این ویدیو، ابتدا درباره‌ی کاربردهای اولیه‌ی سینماتوگراف، و سپس تاریخچه‌ی کوتاهی از تدوین ارائه می‌شود. در قسمت بعدی درباره انواع برش و انتخاب نوع برش متناسب با فیلم، صحبت می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25