برگزیدگان کلیپ مقطع بزرگسال

خاک بیمار


سازنده اثر: سایناز ساریخانی
دوره ششم تندیس
شهر: مشهد
توضیحات: عزیزانی که هر کدام به نحوی برای خاک مقدس ایران جانشان را فدا کرده اند.

سایر قسمت‌ها
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6