با برگزیدگان

مصاحبه با آتیلا آشوری


مصاحبه با اتیلا آشوری برگزیده محور انیمیشن جشنواره فیلم مدرسه

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5